Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.10.2016 - 13:06  //  aktualizácia: 18.10.2016 - 13:07  //  zobrazené: 788

Komisia školstva pozýva

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

25. 10. 2016 (utorok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Základné štatistické údaje
4. Aktuálne informácie
5. Záver

 
Pozvaná: Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ

S pozdravom

 

                             Ing. Marián Krištof                                        predseda komisie
Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová
                               tajomníčka komisie