Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.10.2016 - 12:11  //  aktualizácia: 18.10.2016 - 12:12  //  zobrazené: 876

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Členom komisie životného prostredia,
verejného poriadku a bezpečnosti
pri MsZ v Šali
 
 
Vec
P O Z V Á N K A
 
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 24. 10. 2016 (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.
 
Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Informácia o projekte v rámci Koncepcie prevencie
4. Informácia o uskutočnenou projekte z grantu Nadácie Ekopolis
5. Rôzne
6. Záver.