Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2021 - 11:23  //  aktualizácia: 14.06.2021 - 11:23  //  zobrazené: 1197

Domov dôchodcov Šaľa - pracovná pozícia

Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19,

obsadzuje  pracovnú pozíciu  : ZAMESTNANEC  PRVÉHO  KONTAKTU

 

Miesto výkonu práce: Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19

Typ úväzku : plný úväzok – zastupovanie počas dlhodobej PN

Pracovné podmienky: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, jednozmenný, pracovné zmeny v dĺžke 12 hodín , práca aj v sobotu, nedeľu, sviatok  

Pracovný čas: od 07.00 hod do 19.00 hod

Nástup: ihneď, dohodou

Základná zložka mzdy: Funkčný plat  od  584 Eur  – 701 Eur , v závislosti od dĺžky vykonávanej praxe + príplatok za zmennosť, soboty, nedele a sviatky

Odmeňovanie v zmysle zák. 553/2003 Z.z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované vzdelanie: stredoškolské

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci, plnenie úloh na požadovanej odbornej úrovni, príjemné vystupovanie, práca na PC – Word, Excel, prax v programe Memphis výhodou

Základná charakteristika práce:

  1. Vedenie evidencie, záznamov, kartoték a protokolov
  2. Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách, informácií návštevám a ich navigovanie v rámci objektu
  3. Vybavovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov
  4. Evidovanie návštev a ich nacionálií v obmedzenom rozsahu, kontrola dodržiavania návštevných hodín v zariadení
  5. Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce
  6. Podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách
  7. Plní úlohu podateľne, výprave listových zásielok prostredníctvom externého subjektu (pošty)
  8. Zabezpečuje prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov u zamestnávateľa. Obsluhuje pobočkové telefónne ústredne, telefaxy. Vedie evidenciu podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov
  9. Komplexná starostlivosť a zodpovednosť za archív, vedenie registratúrneho denníka, uskladňovanie dokumentov a písomností v registratúrnom stredisku