Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.11.2013 - 10:33  //  aktualizácia: 25.11.2013 - 10:38  //  zobrazené: 1107

Digibooks

S veľkým potešením oznamujeme že v digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks (www.digibooks.sk) spravovaná občianskym združením Infoblind so sídlom v Bratislave dňa 31.10.2013 bola úspešne pridaná a sprístupnená v poradí už 70 000. publikácia. Jednalo sa o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. V čase osláv jubilea 10 rokov pôsobenia združenia je to nádherným darčekom. Digitálna knižnica pre nevidiacich Digibooks už od konca roku 2003 predstavuje významnú iniciatívu v oblasti prístupnosti informácií pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím, otvorená pre členstvo tak občanom Slovenskej ako i Českej republiky. Spravodaj nášho mesta už dlhodobo nachádza svoje miesto v knižnici pre čitateľov. I čísla tohtoročných prírastkov do knižnice ukazujú mimoriadne výsledky. Prvý kvartál skončil s novým kvartálnym rekordom – 5 143 publikácií. Prvý polrok skončil s rekordným polročným výsledkom – 7 052 publikácií. 22. septembra bola zaradená v poradí 10,000 publikácia za tento rok a dnes sme veľmi blízko od dosiahnutia rekordného ročného prírastku z roku 2010 (12 166). Tieto mimoriadne úspešné výsledky sú ukážkou poctivej každodennej intenzívnej práce, komunikácie s vydavateľmi a autormi, obetavosti, ochoty dobročinne pomôcť a tým napomôcť pre zlepšovanie príležitostí pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Je to prejavom dôvery, ochoty a poctivej práce všetkých ľudí ktorí sa na tomto úspechu zaslúžili. Osobitne je potrebné poďakovať všetkým darcom, dobrodincom, za každú pomoc ktorú prejavili pre realizáciu skvelej veci oceňovanú stovkami spokojných čitateľov. V prípade záujmu o spoluprácu sa ozvite na adrese robov@digibooks.sk.