Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 14.09.2009 - 10:02  //  aktualizácia: 21.04.2016 - 11:11  //  zobrazené: 1214

DDSpD-Okružná-rekonštrukciaTento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Fondu sociálneho rozvoja a 5 % z rozpočtu mesta Šaľa. 

 

Názov Projektu

Obnova a modernizácia Domova sociálnych služieb pre deti na Okružnej ulici v Šali
Spolufinancovaný z Fond sociálneho rozvoja
Program Rozvoj lokálnej infraštruktúry -grantová výzva č. 2
Prijímateľ Mesto Šaľa

   

Začiatok realizácie aktivít projektu

07/2005
Ukončenie realizácie aktivít projektu 10/2005
Celkový rozpočet projektu 998 698, - SKK

   

Popis aktivít:

1. Výmena všetkých výplní otvorov – okien a dverí
2. Odstránenie všetkých prahov v budove pre bezbariérový pohyb
3. Výstavba altánku vrátane spojovacieho chodníka
4. Výmena starej opotrebovanej dlažby na terase
5. Úprava areálu dobrovoľnou prácou rodičov detí

   

Cieľ projektu

Zlepšenie občianskej infraštruktúru v rámci verejného sektoru sociálnej sféry, obnovou objektu DSSPD v meste Šaľa, za účelom podpory trvalo udržateľného ekonomického, sociálneho rozvoja regiónu a vyrovnávania rozdielov na úrovni sociálnych služieb.
Špecifický cieľ projektu 1 Zatraktívniť prostredie oddychovo-terapeutickej zóny, tak v areáli  zariadenia ako aj budove zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2 Zatraktívnením okolia a umožnením pre deti stráviť  viac času, na vzduchu,  zvýšenie možnosti stretávať sa so zdravými deťmi
Špecifický cieľ projektu 3 Zvýšenie štandardu sociálnej starostlivosti zabezpečením vonkajších podmienok pracovného enviromentu – svetelné a tepelné podmienky, zvýšenie bezpečnosti procesu celodennej starostlivosti, zlepšenie estetickej stránky prostredia a pod.
Špecifický cieľ projektu 4 Zníženie energetickej náročnosti budovy s priaznivým účinkom na životné prostredie a zefektívnenie prevádzky – zníženie prevádzkových nákladov
Špecifický cieľ projektu 5 Lepšia sociálna inklúzia telesne a mentálne postihnutých detí.


Domov sociálnych služieb pre deti s denným pobytom bol zriadený Mestským zastupiteľstvom v Šali dňom 1.9.1991 ako účelové zariadenie  OSS mesta Šaľa.

Poslaním DSSPD je zabezpečiť' deťom mentálne a telesne postihnutým odbornú starostlivosť, uľahčiť životné podmienky a umožniť' účasť' v pracovnom procese rodičom detí. Cieľom zariadenia je poskytnúť' deťom príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj a v najvyššej možnej miere uspokojovať' ich potreby.
Domov je svojim charakterom zariadením s denným pobytom detí poskytujúcim služby v pracovné dni v čase od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Pomocou projektu „Obnova a modernizácia Domova sociálnych služieb pre deti na Okružnej ulici v Šali“ spolufinancovaný z Fondu sociálneho rozvoja sa v existujúcom objekte DSS vymenili vonkajšie výplne otvorov, ktoré boli drevené, za plastové. Tým sa zabránilo tepelným únikom na objekte a došlo k úspore energii na vykurovanie. Existujúca terasa z betónovej dlažby sa vybúrala a vyhotovil sa nový podklad pre zámkovú dlažbu a uložila sa samostatná zámková dlažba. Z tejto terasy sa vyhotovila rampa zo zámkovej dlažby k novému altánku.
Nový altánok, ktorý sa vybudoval v priestore dvora bude slúžiť pre postihnuté deti z DSS a pre stretnutia so zdravými deťmi.
Ďalej sa v objekte vymenili staré zoschnuté drevené výplne otvorov za nove, plastové.

dodávatelia:

Projektant: Ing. Lívia Porubská
Vykonanie diela: Menert spol. s r.o.

Výsledky projektu.

Prílohy