Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:11  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:11  //  zobrazené: 435

Dátum zverejnenia dokumentu OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka

číslo: I47/2023

Požadované informácie:  dátum zverejnenia dokumentu OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Sprístupnené informácie:

Oznámenie Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka bolo vyvesené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli https://cuet.slovensko.sk dňa 09. 06. 2023.