Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:10  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:11  //  zobrazené: 1308

Dá sa urobiť spevnenie boku na ihrisku vo vnútrobloku na Slnečnej ulici – Cintorínska ulica? Pri každom daždi stečie blato na chodník?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Dá sa urobiť spevnenie boku na ihrisku vo vnútrobloku na Slnečnej ulici – Cintorínska ulica? Pri každom daždi stečie blato na chodník.

 

  1. Kedy sa opraví parkovisko pri COV?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Po obhliadke miesta bolo navrhnuté osadenie záhonového obrubníka. Práce budú vykonané v priebehu nasledujúcich týždňov. Momentálne zazmluvnení  pracovníci údržby dokončujú opravy v iných lokalitách.

 

  1. Lokálne opravy poškodenej vegetačnej dlažby sú v pláne v priebehu mesiaca október spolu s vyznačením parkovacích státí.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností