Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.02.2018 - 09:54  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 09:55  //  zobrazené: 1900

Či mesto neuvažuje vo vnútrobloku medzi ul. Slnečná a ul. Rímska na parcele č. 3198/193 vybudovať parkovacie miesta?

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 1. februára 2018


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 01. 02. 2018,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Či mesto neuvažuje vo vnútrobloku medzi ul. Slnečná a ul. Rímska na parcele č. 3198/193 vybudovať parkovacie miesta? Týmto vybudovaním parkovacích miest sa môže odbremeniť Slnečná ulica aj okolité ulice.“  

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Mesto Šaľa v schválenom rozpočte pre rok 2018 neuvažuje s predmetnou investíciou – parkoviskom a vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa začne etapovite pripravovať dopravný generel mesta, ktorého jedným zo záverov bude aj riešenie návrhu statickej dopravy a toto riešenie bude podkladom pre možné investície v oblasti parkovania tak ich umiestnenia ako i počte parkovacích miest.  

S pozdravom

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali