Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:34  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:36  //  zobrazené: 1696

Či by sa nedal vyšráfovať výjazd z ulice Nivy na Nitriansku cestu, aby tam neparkovali autá v križovatke, stoja pomaličky už aj na prechode.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

Či by sa nedal vyšráfovať výjazd z ulice Nivy na Nitriansku cestu, aby tam neparkovali autá v križovatke, stoja pomaličky už aj na prechode.

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Žiadosť o určenie dopravného značenia bude odoslané dopravnému inžinierovi na odsúhlasenie a na základe vyjadrenia budeme riešiť ďalšie kroky so správcom komunikácie.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali