Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.05.2016 - 07:38  //  aktualizácia: 12.05.2016 - 07:38  //  zobrazené: 1718

Či bude tento rok na Bernolákovej ulici dokončený plot, čo sa začal; mal na mysli tie dosky z betónu na spodnej časti

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2016

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Či bude tento rok na Bernolákovej ulici dokončený plot, čo sa začal; mal na mysli tie dosky z betónu na spodnej časti.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Pán Jozef Takáč, majiteľ a konateľ spoločnosti JT-Stav s.r.o., ponúkol škole, že opraví oplotenie školského pozemku – murovanú časť.

Vzhľadom na to, že p. Takáč je obyvateľom ulice, na ktorej sídli základná škola, je aj zákonným zástupcom žiačky, ktorá navštevuje našu školu, podujal sa plot čiastočne rekonštruovať bez nároku na finančnú kompenzáciu. Práce vykonáva vo svojom osobnom voľne. P. Takáč plánuje uviesť oplotenie do finálneho stavu do septembra 2016.