Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:48  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:48  //  zobrazené: 1406

Chcela by som požiadať mesto Šaľa o doplnenie verejného osvetlenia za bytovým domom na Kukučínovej ul. č. 13.

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcela by som požiadať mesto Šaľa o doplnenie verejného osvetlenia za bytovým domom na Kukučínovej ul. č. 13.
  2. Chcela by som požiadať mesto Šaľa o vyriešenie dopravnej situácie na prepojovacej uličke medzi Vlčanskou ul. a Budovateľskou ul.; práve táto prepojovacia ulička je veľmi využívaná rodičmi, ktorí nosia svoje deti do škôlky a nie sú tu vybudované žiadne chodníky, ani parkovacie miesta; túto situáciu by bolo vhodné konzultovať s dopravným inžinierom a spoločne nájsť nejaké riešenie.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. V tomto roku bolo v pláne vypracovanie 4. etapy auditu verejného osvetlenia (VO), ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebol zrealizovaný. Podľa auditu VO v uvedenej lokalite nie je žiadny návrh nového osvetlenia a z toho dôvodu bude Váš návrh posúdený osobitne a realizovaný až v roku 2020.
  2. Na tomto úseku je jediným riešením vybudovanie nového postranného chodníka, ktorý vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie s následným povolením. Výstavba chodníka nie je zatiaľ zaradená do rozpočtu pre rok 2020. Odporúčam uvedenú stavbu chodníka navrhnúť do zoznamu investičných akcií pre rok 2021.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností