Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:25  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:25  //  zobrazené: 1655

Celková výška nesplatenej istiny mesta ku koncu rokov 2006 až 2017

číslo: I23/2018
Požadované informácie: 
 
1. Celková výška nesplatenej istiny mesta ku koncu rokov 2006 až 2017
2. Plánovaná výška nesplatenej istiny mesta na roky 2018 až 2020
3. Výška nesplatenej istiny, ktorá je započítavaná do úverovej zaťaženosti mesta za roky 2006 až 2017
4. Plánovaná výška nesplatenej istiny, ktorá je započítavaná do úverovej zaťaženosti mesta za roky 2018 až 2020
5. Výška úverovej zaťaženosti mesta za roky 2006 až 2017 
6. Plánovaná výšku úverovej zaťaženosti mesta za roky 2018 až 2020 
7. Podiel istiny vrátane úhrady výnosov (bez sumy ich jednorazového predčasného splatenia) na bežných príjmoch predchádzajúceho roka znížených o prostriedky z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a EÚ za roky 2006 až 2017
8. Plánovaný podiel istiny vrátane úhrady výnosov (bez sumy ich jednorazového predčasného splatenia) na bežných príjmoch predchádzajúceho roka znížených o prostriedky z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a EÚ za roky 2018 až 2020.
 
Sprístupnené informácie:
 
 
- v prílohe úverová zaťaženosť mesta Šaľa za roky 2006 až 2017, plánované 2018 až 2020 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana  A4.

Prílohy

úverová zaťaženosť

(pdf - 75.01 kB)