Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:43  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:44  //  zobrazené: 487

Aký bol evidovaný počet ubytovacích zariadení a lôžok v ubytovacích zariadeniach v meste Šaľa v r. 2022 a aký je v r. 2023

číslo: I38/2023

Požadované informácie:

  • aký bol evidovaný počet ubytovacích zariadení a lôžok v ubytovacích zariadeniach v meste Šaľa v r. 2022 a aký je v r. 2023
  • aký bol počet prenocovaní v meste Šaľa v rokoch 2019-2022 (uviesť údaj za každý rok samostatne)
  • aká bola sadzba miestnej dane za ubytovanie v roku 2022 a či došlo v roku 2023 k jej zmene
  • v akej výške bol sumárny výber dane za ubytovanie v Šali (v Eur) za rok 2022.

Sprístupnené informácie:

  • počet ubytovacích zariadení v meste Šaľa:

rok 2022:  6         
rok 2023:  5

Mesto Šaľa nemá informácie o počte lôžok v ubytovacích zariadeniach.

  • počet prenocovaní v meste Šaľa:

rok 2019:  64 918

rok 2020:  39 239

rok 2021:  29 721

rok 2022:  32 218

  • sadzba miestnej dane za ubytovanie v roku 2022: 0,60 Eur na osobu a prenocovanie.

V roku 2023 sa sadzba miestnej dane za ubytovanie nemenila.

  • výber dane za ubytovanie v Šali za rok 2022:  19 330,80 Eur.