Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:57  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:57  //  zobrazené: 1804

Aká je mesačná suma za prenájom mestského bytu (1, 2, 3 izbového). Nikde sa k tejto informácii neviem dopátrať.

číslo: I26/2020

Požadované informácie:

Aká je mesačná suma za prenájom mestského bytu (1, 2, 3 izbového). Nikde sa k tejto informácii neviem dopátrať.

Sprístupnené informácie:

Nájomné v bytoch na ul. Hlavnej (v Šali) a na ul. Rímskej (v Šali, mestskej časti Veča) je stanovené vo výške 2,158 EUR/m²/mesiac.

Napríklad:

  • nájomné za 1-izbový byt s výmerou 30,92 m² predstavuje 66,72 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte + elektrická energia (ktorú platí nájomca priamo ZsE Energia),
  • nájomné za 2-izbový byt s výmerou 48,30 m² predstavuje 104,23 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte + elektrická energia (ktorú platí nájomca priamo ZsE Energia),
  • nájomné za 3-izbový byt s výmerou 71,91 m² predstavuje 155,15 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte + elektrická energia (ktorú platí nájomca priamo ZsE Energia).

 

Nájomné v nových  bytoch na ul. Kráľovskej (v Šali) je stanovené vo výške
3,00 EUR/m²/mesiac.

Napríklad:

  • nájomné za 1-izbový byt s výmerou 33,89 m² predstavuje 101,67 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte vrátane elektrickej energie,
  • nájomné za 2-izbový byt s výmerou 47,37 m² predstavuje 142,11 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte vrátane elektrickej energie,
  • nájomné za 3-izbový byt s výmerou 71,90 m² predstavuje 215,70 Eur/mesiac + zálohy za služby spojené s užívaním bytu (režijné náklady) stanovené podľa počtu bývajúcich osôb v byte vrátane elektrickej energie.

 

Nájomca je povinný najneskôr pri podpise zmluvy o nájme bytu zložiť na účet mesta Šaľa zábezpeku vo výške 6-mesačného nájomného.