Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.05.2024 - 11:35  //  aktualizácia: 17.05.2024 - 11:36  //  zobrazené: 255

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 21.5.2024 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o realizácii monitorovania neprimeraného správania sa žiakov v základných školách v Šali
  4. Čistota a poriadok v meste
  5. Rôzne
  6. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa