Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.01.2008 - 10:11  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:43  //  zobrazené: 2114

01/2007 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2008  |  dátum konania: 16.01.2008

Prítomní: Ing.Psotová, Dr. Botorčeová,  Mgr. Holosová ,  Mgr. Husáriková, Mgr. Muráriková, Mgr. Dohányosová, Mgr. Bajlová, Ing. Velazquézová, Beata Sobotová, Mgr. Güll, ako hosť PhDr. Kuklovský.
Neprítomní.: Ján Kmeťo, , Mgr. Varsányi, , Mgr. Stredanská
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/1/2008
K plneniu uznesení č. 5/2007
Komisia školstva
Berie na vedomie splnenie uznesení č.5/2007. Konštatuje splnenie.

Uznesenie 1/2/2008
Projekt viacúčelového ihriska – podanie žiadosti o dotáciu
Komisia školstva
Berie na vedomie. Odporúča MsZ podanie žiadosti na dotáciu pre projekt viacúčelového ihriska 
v areáli ZŠ Jána Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa a súhlasiť s podmienkami projektu