Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.03.2005 - 10:39  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 10:44  //  zobrazené: 1569

01/2005 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01m/2005  |  dátum konania: 05.03.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. ruší
1. uznesenie MsZ prijaté dňa 24. 2. 2005 k bodu D 1/1/05 – Ponukové konanie o odpredaji výmenníkových staníc,
2. výberové konanie na odkúpenie objektov výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Šaľa,
B. ukladá
predložiť návrh o spôsobe nakladania s výmenníkovými stanicami a hydrofórovou stanicou na najbližšie riadne rokovanie MsZ.
T: 2. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 2
Ing. František Botka, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka,

Prílohy