Domov   >  Podnet pre primátora

ubytovne

ubytovne

24.01.2017 - 20:12

Pavel Holly

Niekde na facebooku a stránkach mesta Šaľa som postrehol stavebné konanie a pripomienky k zmene stavby mestskej tržnice na ubytovacie priestory. Ale reči o tom som počuluž v lete 2016. Niečo strašné sa deje v našom meste, pribudne nám tu zopár desiatok až stoviek nejakých mladých srbov,rumunov, ukrajincov.... Však veža je ich už plná a tiež mám síce iba z počutia, že sú nejaké problémy s týmito ľuďmi. A tiež som sa dopočul, že bývalá chemická priemyslovka sa má zmeniť na ubytovacie zariadenie pre pracovníkov samsungu a pod. A navyše aj budova oproti daňovému úradu detto. Je toto normálne ? To tu naozaj potrebuejem stovky cudzincov, ktorí su tu na max. tri mesiace (srbi môžu ževraj prísť iba na tri mesiace, ale že za sedem euro si vedia vybaviť doma nový pas...) a tým pádom sa možno aj tak chovajú ? S tým mesto fakt nevie nič robiť ? Čo na to naši kometentní z mesta ?

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň pán Hollý, v prvom rade uvediem fakty k dotazovanej skutočnosti – nejedná sa o „mestskú tržnicu“, ale o polyfunkčné trhovisko, ktoré mesto Šaľa už nevlastní. Zámerom majiteľa je prerobiť časť stavby 1. nadzemného podlažia polyfunkčného trhoviska na 14 plnohodnotných bytových jednotiek. K Vašej otázke, ako som sa vyjadril už v minulosti, mesto nemá právomoc zasahovať do súkromného vlastníctva a v danom prípade musí postupovať v súlade s platnou legislatívou. Po splnení všetkých podmienok v zmysle platnej legislatívy sú orgány (aj mesto) povinné postupovať podľa návrhu žiadateľa. Ak by sme tak neurobili, vec by sa napríklad mohla riešiť súdnou cestou. Čo sa týka budovy bývalého internátu chemickej priemyslovky, na liste vlastníctva slúži budova dodnes na účely ubytovacieho zariadenia a preto nie je potrebné žiadať zmenu účelu využitia stavby. Aktuálne v budove prebiehajú stavebné práce na základe ohlásenia stavebných úprav. Ďalej budova oproti daňovému úradu – neviem, ktorú máte na mysli, zatiaľ ale na stavebnom úrade neevidujeme žiadnu žiadosť ani podnet v jej okolí. Odpoveď na Vašu otázku je tak jednoznačná – mesto nemá žiadnu právomoc rozhodovať o súkromnom vlastníctve. Dbáme ale na to, aby boli dôkladne splnené všetky podmienky.