Domov   >  Podnet pre primátora

Stavebné úpravy na budove na Budovateľskej ulici v Šali - objekt bytového domu Poplar

Stavebné úpravy na budove na Budovateľskej ulici v Šali - objekt bytového domu Poplar

18.10.2016 - 20:41

Robert Meleg

Dobrý deň, chcel som Vás poprosiť o informáciu, ktorá sa týka budovy nachádzajúcej sa v objekte bytového domu Poplar ( na Budovateľskej ulici v Šali ) . Pôvodne išlo o administratívnu budovu, ktorá dlhšiu doba bola neobsadená. Momentálne sa tam dejú stavebné úpravy a ja ako aj ostatní majitelia bytov v bytovom dome Poplar žiadame o poskytnutie informácie, aký je dôvod týchto stavebných úprav a informácie o prípadnom stavebnom konaní, ktoré mesto malo schváliť. Zároveň sa Vás pýtam ako občan, či sa môžeme spoľahnúť na Vašu pomoc v prípade , že nesúhlasíme s tým, aby z administratívnej budovy sa stala ubytovňa. Veľmi ocením Vaše priame a jednozančné odpovede ako zástupcu občanov mesta Šaľa. Pekný zvyšok dňa Ing. Róbert Meleg

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň Ing. Meleg, v prvom rade by som rád uviedol fakty k dotazovanej skutočnosti. Vlastník nehnuteľnosti si na stavebný úrad dňa 10.10.2016 podal návrh na zmenu v užívaní stavby. Majiteľ má plány k zmene účelu stavby na tzv "robotnícku ubytovňu" pre cca 40 ľudí. Mesto v uvedenom prípade musí postupovať v súlade s platnou legislatívou. Po splnení všetkých kritérií a predložení všetkých potrebných povolení sme povinní postupovať v zmysle zákona a žiadosti vyhovieť. Ak by sme tak neurobili, vec by sa riešila súdnou cestou. V prípade, že by ste mali záujem o spísanie petície, táto nemá vplyv na konanie na stavebnom úrade. Petícia nemôže ovplyvniť rozhodnutie orgánu verejnej správy učinenej na základe zákonného postupu. Stavebné konanie, kde sú účastníkmi v zmysle stavebného zákona všetci vlastníci daných, aj susedných nehnuteľností Vám môže pomôcť. Udelenie nesúhlasu so zmenami by ale v tomto prípade nemalo v zmysle zákona žiaden význam. Mojou radou je, aby ste sa dožadovali všetkých možných podmienok k zaisteniu bezpečnosti a uplatneniu svojich práv. Detaily som predniesol na osobnom stretnutí dňa 19.10.2016 aj dvom občanom z bytového domu Poplar. Zo stavebného konania je dôležité vyťažiť čo najviac, neskôr to už nebude možné. Zo strany mesta Vás môžem ubezpečiť, že dohliadneme na to, aby stavebný úrad prihliadol na všetky Vaše pripomienky a podmienky, ktoré budú opodstatnené. Všetky tri strany - vy, mesto aj majiteľ - musia v prvom rade dodržiavať zákon.