Domov   >  Podnet pre primátora

Kontajnery na ulici Pázmaňa

Kontajnery na ulici Pázmaňa

07.06.2016 - 12:09

Administrátor

Dobrý deň , chcem sa spýtať či sa v blízkej budúcnosti plánujú obmurovať kontajnery na ulici Pázmaňa /vedľa 13 poschodového domu/ . Pri kontajneroch neustále parkujú autá tak maria vynášanie odpadkov do kontajnerov, a potom to vyzerá tak že obyvatelia hádžu odpadky do prístupných kontajnerov. Ďakujem za odpoveď

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, rozprával som sa na túto tému s pani Ing. Haládikovou, ktorá má mestské odpadové hospodárstvo na starosti. Kontajnery pri Vašom činžiaku sme riešili už niekoľkokrát. V tomto prípade ani nejde tak o blokovanie kontajnerov autami. V snahe zachovať čistotu a poriadok v okolí spomínaných kontajnerov sme už vyskúšali aj preskupenie kontajnerov – na mieste je 8 kontajnerov, z toho sú 3 kusy na separáty. Skúšali sme ich umiestniť vľavo, vpravo, v strede. Ani jeden z týchto modelov sa neosvedčil. Podľa našich sledovaní je hlavne kontajner na sklo stále napĺňaný zmesovým odpadom. Pritom v danej lokalite je až 5 kontajnerov na zmesový odpad. Situáciu riešila pani Ing. Haládiková aj s jednou obyvateľkou. Zaistiť čistotu sa však nedarí ani napriek osobnej snahe obyvateľky. Obávam sa, že tu zlyháva ľudská disciplinovanosť. Verím, že zlepšiť situáciu pomôžu aj tzv. polopodzemné kontajnery. Mesto pripravuje podklady pre nové verejné obstarávanie, kde sa rieši aj zber odpadov zo sídlisk práve prostredníctvom tzv. polopodzemných kontajnerov. Vďaka tomu by sa mal zber odpadu podstatne zmeniť a skultúrniť. Dovtedy mesto neplánuje už žiadne investície do výstavby kontajnerových stanovíšť, nakoľko po osadení spomínaných kontajnerov sa upraví aj ich okolie zámkovou dlažbou. V každom prípade ďakujem za podnet, som rád, že Vás čistota nášho mesta úprimne zaujíma.