Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.01.2011 - 14:59  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:44  //  zobrazené: 2237

Zverejnenie partnerských miest, objem finančných prostriedkov vynaložených na túto partnerskú spoluprácu a účel týchto prostriedkov

číslo: I45/2010

Požadované informácie: zverejnenie partnerských miest, objem finančných prostriedkov vynaložených na túto partnerskú spoluprácu a účel týchto prostriedkov.

Mesto Šaľa e-mailom zo dňa 21. decembra 2010 zaslalo žiadateľovi výzvu na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie, nakoľko žiadosť neobsahovala zákonom predpísané náležitosti.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ ani napriek výzve nedoplnil do žiadosti všetky zákonom predpísané náležitosti v stanovenej lehote, mesto Šaľa žiadosť odložilo.

Žiadateľ: Jana Pospíšilová