Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.06.2014 - 13:40  //  aktualizácia: 25.06.2014 - 13:40  //  zobrazené: 1157

Vo forme dotazníka týkajúceho sa zákona č. 305/2013 Z. z.

číslo: I22/2014

Požadované informácie: vo forme dotazníka týkajúceho sa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Sprístupnené informácie: vyplnený dotazník týkajúci sa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.

Prílohy

dotazník - egovernment

(pdf - 116.06 kB)