Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:06  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:07  //  zobrazené: 1466

Uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré obsahujú informácie o odmeňovaní primátora mesta a zverejnenie výšky mzdy prednostu úradu za rok 2008 až 2012.

číslo: I48/2012

Požadované informácie:
- uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré obsahujú informácie o odmeňovaní primátora mesta a zverejnenie výšky mzdy prednostu úradu za rok 2008 až 2012.

Sprístupnené informácie:
1. Uznesenie č. 1/2008 – XIII. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 7. februára 2008 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
2. Uznesenie č. 1/2011 – VIII. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
20. januára 2011 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
3. Uznesenie č. 8/2011 – XIII. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
30. júna 2011 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
4. Uznesenie č. 2/2012 – XV. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
19. apríla 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
5. Prehľad ročného hrubého príjmu prednostu Mestského úradu Šaľa:
- rok 2008:  január – december  21 415,46 Eur,
- rok 2009: január – december  21 380,15 Eur,
- rok 2010: január – december  21 444,28 Eur,
- rok 2011:  január – december  15 519,49 Eur,
- rok 2012:  január – október  15 520,56 Eur.