Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.02.2011 - 08:56  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:47  //  zobrazené: 4006

Stavebný denník a kópie faktúr z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Hollého č. 40 Šaľa

číslo: I01/2011

Požadované informácie:

1. Stavebný denník a kópie faktúr z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Hollého č. 40 Šaľa“.
2. Kópie finančných dokladov o termínoch úhrad jednotlivých faktúr.

Sprístupnené informácie:

1. Stavebný denník „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Hollého č. 40 Šaľa“
- v prílohe je časť stavebného denníka za obdobie od 28. 06. 2010 do 31. 07. 2010, ktorá bola súčasťou faktúry firmy BEST STAV, s. r. o. Nitra, č. faktúry 10100109 zo dňa 03. 08. 2010
- ďalšie listy stavebného denníka nie sú k dnešnému dňu k dispozícii na Referáte územného rozvoja a výstavby, nakoľko nie je uskutočnené preberacie konanie stavby s odovzdaním kompletnej dokladovej dokumentácie z  realizácie stavby.

Príloha č. 1

2. Faktúra č. 10100109 od firmy BEST STAV, s. r. o.  Nitra zo dňa 03. 08. 2010
- Krycí list k faktúre č. 10100109
- Dexia banka Slovensko, a.s. – pobočka Nitra II. – výpis z účtu
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Príloha č. 2

3. Faktúra č. 510000423 od firmy Antes B+M,  s. r. o. Trenčianska Turná zo dňa
      10. 09. 2010
- Krycí list k faktúre č. 510000423
- UniCtredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

 Príloha č. 3

4. Faktúra č. 100276 od firmy KOODIS, spol. s r.o. Šaľa zo dňa 29. 12. 2010
- Krycí list k faktúre č. 100276

Príloha č. 4

5. Faktúra č. 10100340 od firmy BEST STAV, s.r.o., Nitra – zo dňa 31. 12. 2010
- Krycí list k faktúre č. 10100340
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach
Príloha č. 5

Žiadateľ: Jozef Varsányi, Šaľa

Prílohy

Faktúra

(pdf - 151.2 kB)
Faktúra

(pdf - 119.29 kB)
Stavebný denník

(zip - 1.76 MB)
Faktúry

(zip - 4.47 MB)
Faktúry 2

(zip - 4.61 MB)