Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.12.2011 - 13:24  //  aktualizácia: 08.12.2011 - 13:28  //  zobrazené: 2235

Prehľad príjmov pracovníkov vo vedúcich funkciách, ktorí boli vyberaní výberovým konaním

číslo: I33/2011

Požadované informácie:
1. Prehľad príjmov pracovníkov vo vedúcich funkciách, ktorí boli vyberaní výberovým konaním podľa § 5 ods. 1 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, teda zoznam, čo vykonávajú, aké majú pracovné zaradenie a aké majú platové, finančné a iné náležitosti.
2. Počet zamestnancov k 31.12.2010 a k 30.10.2011 jednotlivo po zložkách (MsÚ, MsP, MsKS), zvlášť hlavný pracovný pomer a zvlášť pracovný pomer na dohodu.
3. Priemernú mzdu všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere bez riadiacich pracovníkov, t. j. primátor, viceprimátor, prednosta. Priemernú mzdu všetkých pracovníkov pracujúcich na dohodu a priemernú mzdu pracovníkov pracujúcich na trvalý pracovný pomer, ktorí majú zároveň aj dohodu.
4. Kolektívnu zmluvu týkajúcu sa zamestnancov mestského úradu.

Sprístupnené informácie:
1. Prehľad pracovníkov vo vedúcich funkciách, ktorí boli vyberaní výberovým konaním podľa § 5 ods. 1 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
a. Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca organizačno-právneho odboru od
01. 07. 2007 funkčný plat: 1 248 Eur,
b. PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry od 01. 07. 2007 funkčný plat: 1 231 Eur,
c. Ing. Daša Danadová, vedúca odboru hospodárenia a správy od 01. 10. 2000 funkčný plat: 1 230,50 Eur,
d. Ing. Jana Nitrayová, vedúca referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy od 01. 08. 2000 funkčný plat: 1 190,50 Eur,
e. Ing. Božena Tóthová, vedúca referátu správy majetku mesta od 01. 07. 2001 funkčný plat: 1 200 Eur,
f. Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP Šaľa od 13. 02. 2003 funkčný plat: 1 256,50 Eur,
g. Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS Šaľa od 01. 09. 2006 funkčný plat: 1 001 Eur.

2. Počet zamestnancov vo fyzických osobách:
k 31. 12. 2010 MsÚ - 106, MsP - 32, MsKS - 14, Dohody - 50
k 30. 10. 2011 MsÚ - 99, MsP - 31, MsKS - 14, Dohody - 67

3. Priemerná mzda:
01. 06. 2010 – 31. 12. 2010 01. 03. 2011 – 30. 10. 2011
všetci zamestnanci bez dohôd 650,73 / 672,52
dohodári ostatní 111,42 / 64,91
dohodári zamestnanci 28,18 / 59,15

4. Kópia kolektívnej zmluvy pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa  10. 06. 2010.