Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2013 - 08:02  //  aktualizácia: 22.04.2013 - 08:03  //  zobrazené: 2339

Ohľadom verejného ihriska, ktoré sa nachádza v areáli ZŠ Jána Hollého

číslo: I18/2013

Požadované informácie: ohľadom verejného ihriska, ktoré sa nachádza v areáli ZŠ Jána Hollého:

- z akých prostriedkov je financovaná správa ihriska, jeho údržba a prevádzka?
- kto je správcom ihriska?
- správca ihriska je za správu ihriska odmeňovaný?
- existuje prevádzkový poriadok ihriska?
- ak si správca ihriska neplní svoje povinnosti a ihrisko neudržuje pravidelne v čistote a pod., komu sa zodpovedá?

Sprístupnené informácie:

- správa ihriska, údržba a prevádzka je financovaná z prostriedkov ZŠ Jána Hollého,
- správcom ihriska je ZŠ Jána Hollého – bežnú údržbu koordinuje pedagogický zástupca Mgr. G. Vrba,
- údržba ihriska je vo vlastnej réžii ZŠ Jána Hollého s vlastnými pracovníkmi bez nároku
na odmenu,
- prevádzkový poriadok ihriska je vypracovaný – v platnosti je od uvedenia ihriska
do prevádzky,
- ihrisko je v pracovných dňoch, v čase prevádzky školy pravidelne udržiavané, počas soboty a nedele je ihrisko pod dohľadom kamerového systému mestskej polície.