Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.01.2012 - 10:21  //  aktualizácia: 26.01.2012 - 10:21  //  zobrazené: 2051

Ohľadom podnetu – jazda nákladného vozidla spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Bratislava cez chodník a trávnik

číslo: I41/2011

Požadované informácie: ohľadom podnetu – jazda nákladného vozidla spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Bratislava  cez chodník a trávnik.

Sprístupnené informácie:
1. Mesto Šaľa Váš podnet prijalo dňa 1. decembra  2011.
2. Mestská polícia Šaľa preverila Váš podnet. Uvedený priestupok objasnila. Vodič vozidla spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Bratislava  p. M.M. skutočnosti uvádzané
v podnete potvrdil.

Za tento priestupok bol menovaný riešený v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - v blokovom konaní.