Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 02.11.2012 - 08:10  //  aktualizácia: 02.11.2012 - 08:11  //  zobrazené: 1874

Ohľadom návrhov na udelenie ceny mesta a návrhov na čestné občianstvo mesta, prijatých mestským úradom v roku 2012

číslo: I44/2012

Požadované informácie: ohľadom návrhov na udelenie ceny mesta a návrhov na čestné občianstvo mesta, prijatých mestským úradom v roku 2012.

Sprístupnené informácie:
1. Návrh na udelenie Ceny mesta Šaľa za rok 2012 zo dňa 29. 9. 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
2. Návrh na udelenie ocenenia mesta – Čestné občianstvo mesta Šaľa zo dňa 27. 9. 2012 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

Prílohy