Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.08.2014 - 13:43  //  aktualizácia: 15.08.2014 - 13:44  //  zobrazené: 947

Ohľadom kosenia pozemkov bývalých záhradiek medzi Kráľovskou ulicou

číslo: I26/2014

Požadované informácie: ohľadom kosenia pozemkov bývalých záhradiek medzi Kráľovskou ulicou a nemocnicou a pozemkov v okolí bývalého mlyna. Kto financoval kosenie, z akých zdrojov a kto vykonával práce?

Sprístupnené informácie:

Mesto Šaľa zabezpečovalo kosenie pozemkov  bývalých záhradiek  medzi  Kráľovskou ulicou a nemocnicou, ktoré sú  výlučne vo vlastníctve mesta (pozemky s parc. č. 1983/9,
1973/1 a 1971/1). Kosenie bolo financované z  rozpočtu mesta.  Práce boli zabezpečované dodávateľsky prostredníctvom zmluvného partnera mesta – VOMA SK, s. r. o., Žilina.  O údržbe pozemkov v okolí bývalého mlyna mesto nemá vedomosť, nakoľko tieto pozemky sú vo vlastníctve súkromnej osoby.