Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 17.02.2023 - 10:37  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 10:38  //  zobrazené: 920

Ohľadne vytvorenia online kalendár pre komisie, kde by sme zapísali termín konania komisie

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Bolo by dobré vytvoriť na mestskej stránke online kalendár pre komisie, kde by sme zapísali termín konania komisie, aby sa nestávalo, že jeden deň budú v rovnakom čase dve komisie. A tým pádom bude prehľad pre predsedov aj členov komisií, kedy a aká komisia bude. Prístup na zmenu a dopĺňanie termínov budú mať len predsedovia.
  2. V minulosti sa to už opravovalo a chcel by som poprosiť znova opraviť vzniknuté diery na ceste ku garážam medzi ul. Letná a Vavra Šrobára.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Kalendár je vytvorený pre nahadzovanie a prezeranie termínov jednotlivých predsedov komisií na nasledujúcom linku

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=1600dc0927ae0817726d3da7797be34acc38d7648a6ab2c1bbfe555d220db258@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague Od predsedov komisií je potrebné nahlásiť svoje Gmailove adresy (nazov@gmail.com) na adresu faby@sala.sk Následne vieme sprístupniť tento kalendár na editovanie a zapisovanie iba týmto konkrétnym ľuďom na ich gmailove kontá.

  1. Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách pomocou tryskovej metódy sú plánované od apríla 2023. Počas zimného obdobia sú vykonávané iba nevyhnutné  opravy studeným asfaltom.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Mgr. Martin Fabián, referent referátu informatiky

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálnych činností