Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 23.06.2020 - 10:07  //  aktualizácia: 23.06.2020 - 10:08  //  zobrazené: 642

Ohľadne účtu "SK07 1111 0000 0066 2784 9064, na ktorý pravidelne prispieva svoje finančné prostriedky primátor Šale Jozef Belický a poslanci MsZ.

číslo: I11/2020

Požadované informácie citujeme:


ohľadne účtu "SK07 1111 0000 0066 2784 9064, na ktorý pravidelne prispieva svoje finančné prostriedky primátor Šale Jozef Belický a poslanci MsZ."

 

 1. Aký je celkový finančný príspevok (od občanov, firiem, volebných zástupcov, prípadne iných subjektov) na tento účet v súvislosti s Covid-19 krízou ku dňu 01. 06. 2020 (stačí od 1. marca 2020, prípadne od dátumu otvorenia účtu, ak bol otvorený neskôr);
 2. Ak tieto prostriedky boli už využité, tak žiadam o prehľad jednotlivých položiek/aktivít/tovarov, ktoré boli za ne obstarané;
 3. Akou sumou prispel na účet Jozef Belický: a) v období 01. 03. 2020 - 01. 06. 2020;
  b) v období 01. 05. 2020 - 01. 06. 2020;
 4. Akou sumou prispeli na účet jednotliví mestskí poslanci mesta Šaľa, vrátane zástupcov primátora: a) v období 01. 03. 2020 - 01. 06. 2020; b) v období 01. 05. 2020 -
  01. 06. 2020.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Celkový finančný príspevok je 435,13 Eur.
 2. Prostriedky zatiaľ neboli použité.
 3. Jozef Belický v máji 2020 prispel sumou 358,50 Eur.
 4. Poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Mészáros v máji 2020 prispel sumou 76,63 Eur.