Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.09.2020 - 08:40  //  aktualizácia: 07.09.2020 - 08:40  //  zobrazené: 606

„Názov spoločnosti (zberovka druhotných surovín) zodpovednej za vývoz a zneškodnenie triedeného odpadu, v spolupráci s OZV Elekos, združenie

číslo: I27/2020

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Názov spoločnosti (zberovka druhotných surovín) zodpovednej za vývoz a zneškodnenie
   triedeného odpadu, v spolupráci s OZV Elekos, združenie
 2.   Aktuálna zmluva s firmou ENVI - GEOS Nitra, s. r. o., zodpovedná za vývoz
    a  zneškodnenie zmesového  komunálneho odpadu (ZKO)
 3.   a)  Ročný náklad s DPH (2019)
    b)  Množstvo ton obce za vývoz a zneškodnenie ZKO
 4.   Firma zodpovedná za vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského
    a reštauračného odpadu (BRKO)
 5.  Aktuálna zmluva s danou firmou
 6.  Ročný náklad s DPH (2019) a množstvo ton obce za vývoz a zneškodnenie BRKO“

 

Odkaz na zverejnené informácie:

 

Nakoľko požadujete informácie, ktoré už boli zverejnené, oznamujeme Vám údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnených informácií:

 

 1. Aktuálna zmluva s firmou ENVI - GEOS Nitra, s. r. o., zodpovedná za vývoz
  a zneškodnenie zmesového  komunálneho odpadu (ZKO):
 2.  
 3. b)  Množstvo ton mesta za vývoz a zneškodnenie ZKO:
  https://sala.sk/clanok/zivotne-prostredie

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. ENVI-GEOS Nitra s. r. o.
 1. a)  Ročný náklad s DPH (2019) za vývoz a zneškodnenie: 681 558,17 eur.

4., 5., 6: Mesto Šaľa v súčasnosti ešte nezabezpečuje zber a zhodnotenie biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.