Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 17:23  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:41  //  zobrazené: 3056

Náklady na odchyt a karantenizáciu zvierat a na iné aktivity ohľadom chovu psov v r. 2004

číslo: I03/2005

Mesto Šaľa zabezpečuje odchyt túlavých zvierat prostredníctvom mestskej polície, kde sú jej 4 členovia vyškolení na prácu s narkotizačnou zbraňou a na výkon odchytu zvierat. 

Po odchyte sú buď odovzdaní pôvodným majiteľom, alebo (v prípade ich nezistenia) sú odvezení zmluvnému partnerovi na karantenizáciu.

V r. 2004 bolo odchytených 65 psov, z toho bolo majiteľom vrátených 24 psov, novým majiteľom boli odovzdaní 3 psi, v zmysle Zmluvy o karantenizácii bolo 37 ks odvezených do Nitry a 1 pes bol utratený veterinárom, nakoľko ho zrazilo auto a mal ťažké vnútorné krvácanie.

Náklady na odchyt a karantenizáciu zvierat  a na iné aktivity ohľadom chovu psov v r. 2004

- narktoizačná látka 500,-
- fúkačka na odchyt 5 800,-
- náklady na odvoz psov cca 900,-
- zakúpenie prívesného vozíka na odvoz psov 14 850,-  
- karantenizácia odchytených psov 94 600,- 
- označenie detských ihrísk a školských zariadení zákazom vstupu so psom 15 930,-
Spolu náklady 132 580,-


V súvislosti so zverejnením Zmluvy  o karantenizácii zvierat sme požiadali zmluvného partnera o vyjadrenie k rozsahu zverejnenia údajov v Zmluve. Po obdržaní jeho odpovede Vám poskytneme aj uvedenú Zmluvu.

Príjem z poplatkov za psa za rok 2004:   250 000,- Sk

Žiadateľ: OZ LEPŠIA ŠAĽA

Prílohy