Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.04.2014 - 09:37  //  aktualizácia: 07.04.2014 - 09:37  //  zobrazené: 1110

Kto bol investorom futbalového ihriska s povrchom umelej trávy v Šali?

číslo: I6/2014

Požadované informácie:

 1. Kto bol investorom futbalového ihriska s povrchom umelej trávy v Šali?
 2. Kedy bol projekt realizovaný ? Akú má plochu?
 3. Z akých zdrojov, v akom objeme celkovo a v akom objeme na každý jednotlivý zdroj zvlášť bol tento projekt prefinancovaný?
 4. Ktorá firma ho zrealizovala a na základe akého rozhodnutia?
 5. Uveďte nám URL  na verejné výberové konanie a jeho výsledok vo Vestníku.


Sprístupnené informácie:

 

 1. Investorom bolo mesto Šaľa.
 2. Projekt bol zrealizovaný v roku 2011. Hracia plocha je 100 m x 64 m, celková plocha s výbehovými časťami je 110 m x 70 m.
 3. Projekt bol financovaný z prostriedkov mesta Šaľa v celom objeme, celkový objem finančných prostriedkov: 432 152,98 Eur.
 4. SPORTER, s. r. o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava, firma realizovala dielo na základe zmluvy o dielo uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka, zmluva o dielo bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šali Uznesením č. 1/2011 – IX.
 5. Výzva na predloženie ponuky v zadávaní podprahovej zákazky bola zverejnená
  na internetovej stránke mesta (http://www.sala.sk/aaa_data/esam/pp/f47-1-1.pdf). Keďže išlo o podprahovú zákazku,  podľa  zákona  o verejnom  obstarávaní  mesto  Šaľa  zaslalo

informáciu o uzatvorení zmluvy na Úrad pre verejné obstarávanie, táto informácia sa nezverejňuje vo Vestníku. Výsledok bol zverejnený na internetovej stránke mesta Šaľa (http://www.sala.sk/aaa_data/esam/pp/f47-2-1.pdf ).