Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.06.2020 - 15:31  //  aktualizácia: 09.06.2020 - 15:32  //  zobrazené: 720

Kto a na základe čoho sa prideľovali parkovacie miesta vo Veči.

číslo: I8/2020

Požadované informácie citujeme:


„ Kto  a na základe čoho sa prideľovali parkovacie miesta vo Veči.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Prideľovanie parkovacích miest sa realizuje v poradí, v akom si žiadatelia podávali žiadosti o parkovacie miesta v jednotlivých lokalitách. Prednostne sú prideľované parkovacie miesta osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP.

Pri zhode dátumu podania žiadosti v prípade, že už nie sú voľné parkovacie miesta pre všetkých žiadateľov, ktorí si podali žiadosť v ten istý deň,  určuje mesto poradie losovaním.

Losovanie prebieha za účasti 3 zamestnancov Mestského úradu v Šali v zložení: prednostka Mestského úradu v Šali, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania a referentka, ktorá má daň za verejné priestranstvá – parkovacie miesta v náplni práce.  V prípade neprítomnosti niektorého z uvedených zamestnancov  určuje zamestnanca, za prítomnosti ktorého bude prebiehať losovanie,  prednostka Mestského úradu v Šali.