Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.01.2015 - 09:02  //  aktualizácia: 19.01.2015 - 09:05  //  zobrazené: 657

Komunikovať - nekonfliktne - aj o odmenách a trestoch

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zorganizovala pre učiteľky materských škôl odborné vzdelávania s názvom : „Komunikácia“, „Riešenie konfliktov“, „Odmeny a tresty“ (v mesiacoch september 2014  až január 2015).

Lektor vzdelávaní PhDr. Marián  Šperka- riaditeľ CPPPaP Šaľa, odborným a ľudským prístupom vysvetlil problematiku jednotlivých tém. Svojimi poznatkami,  skúsenosťami obohatil vzdelávania a prispel k otvorenej, príjemnej atmosfére.  Obsahom stretnutí bolo efektívne riešenie problémov a hľadanie odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.

Veľká vďaka patrí pánovi Šperkovi za uskutočnenie prínosného vzdelávania do našej pedagogickej praxe. Svojou profesionalitou, spoľahlivosťou a precíznosťou dodal vzdelávaniam vysoko hodnotný a inovačný charakter.