Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.10.2017 - 13:32  //  aktualizácia: 11.10.2017 - 13:32  //  zobrazené: 516

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 7. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 17. 10. 2017 (utorok) o 15, 30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb na rok 2018
5. Prezentácia činnosti neziskovej organizácie Armády spásy na Slovensku
6. Rôzne
7. Záver