Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:41  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:41  //  zobrazené: 1615

Kedy zabezpečí mesto odstránenie asfaltovej drte, položenej na súkromný pozemok

predkladateľ: Ing. Vladimír Vicena

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Kedy zabezpečí mesto odstránenie asfaltovej drte, položenej na súkromný pozemok
Ing. Kollára a ďalších majiteľov, na konci Hospodárskej ul. vo Veči?

2. Kedy bude opravená príjazdová cesta k obchodnému domu/polyfunkčnej budove, nachádzajúca sa za danou budovou (medzi barom Lucia a polyfunkčnou budovou)? 
 
Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpovede na Vaše interpelácie:

1. Po osobnom telefonickom a mailovom dohovore s manželom vlastníčky pozemku budú uskutočnené kroky k úprave terénu do pôvodného stavu ešte v tomto roku. Presný dátum momentálne nie je možné odhadnúť.

2. Oprava parkoviska je momentálne v štádiu riešenia a mesto bude rokovať aj s majiteľmi okolitých prevádzok. Oprava je plánovaná v priebehu roka 2017.