Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.12.2011 - 09:23  //  aktualizácia: 23.12.2011 - 09:24  //  zobrazené: 3280

Interpelácia ohľadne vyčistenia centrálneho kríža na cintoríne

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 8. decembra 2011

V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
08. 12. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. vyčistenia centrálneho kríža na cintoríne, ktorý počas sviatku Pamiatky zosnulých obhorel a bol poškodený,
2. termínu opravy poškodeného chladiace zariadenia v dome smútku.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Centrálny kríž v cintoríne v Šali, bude očistený v termíne od 16. 12. 2011 - 22. 12. 2011, podľa poveternostných podmienok. Čistenie urobí firma  N&N, kamenárstvo Ján Nagy.

2. Chladiace zariadenie nachádzajúce sa v dome smútku Šaľa, bolo opravené dňa
14. 12. 2011. Na cintoríne v Šali sú teraz k dispozícii chladiace zariadenia, kde je možné uložiť 8 zosnulých a v Šali - Veči 2 zosnulých.