Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.11.2011 - 14:11  //  aktualizácia: 07.11.2011 - 14:44  //  zobrazené: 2725

Odpoveď na interpelácie prednesenú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 22. septembra 2011

predkladateľ: Gabriela Talajková

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 09. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- žiadosti občanov z ul. Dózsovej, ktorí sa sťažujú na časté prejazdy nákladných áut, ktoré poškodzujú komunikáciu, preto žiadajú osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladných automobilov.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Návrh bol dňa 04. 10. 2011 zadaný dopravnému inžinierovi na vyhotovenie projektovej dokumentácie a odoslaný na schválenie príslušnému dopravnému inšpektorátu. Schválenie nového dopravného značenia je dosť časovo náročné, preto treba počítať s  dobou vybavenia žiadosti cca do 2 mesiacov, najneskôr do 04. 12. 2011.