Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.11.2011 - 14:50  //  aktualizácia: 07.11.2011 - 14:51  //  zobrazené: 2818

Interpelácia ohľadne termínu začatia realizácie kruhovej križovatky na Kráľovskej ul.

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 09. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- Termínu začatia  realizácie kruhovej križovatky na Kráľovskej ul.,

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Zámer je v štádiu spracovanej projektovej dokumentácie pre územné konanie. Na základe rokovaní so SSC Bratislava je podmienkou vyriešenie majetko-právnych vzťahov na riešenom území. Predpokladáme, že do konca roku 2011 zadáme spracovať podklady k vyriešeniu majetko-právnych vzťahov. Následne je nutné zariadiť vydanie územného rozhodnutia a spracovať projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie a následne zabezpečiť podklady k stavebnému povoleniu.

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sú investičné projekty a aktivity utlmené, z toho dôvodu nevieme jednoznačne a zodpovedne uviesť termín začiatku realizácie rekonštrukcie.