Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.12.2017 - 16:08  //  aktualizácia: 06.12.2017 - 16:09  //  zobrazené: 897

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 19. 12. 2017 (utorok) o 16,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. OZ Gooal Academy a J4K – Adam Rusznák
4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2018
5. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2017
6. Rôzne
7. Záver