Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 12:24  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 12:24  //  zobrazené: 614

Budete v tomto roku organizovať kultúrne podujatie vo Vašom meste? Ak áno, tak koľko, kedy a akého bude zamerania?

číslo: I24/2023

Požadované informácie citujeme:

 1. „Budete v tomto roku organizovať kultúrne podujatie vo Vašom meste? Ak áno, tak koľko, kedy a akého bude zamerania? Kto ho bude moderovať a aké skupiny či osobnosti kultúrneho života na ňom vystúpia? Aké kultúrne podujatia ste v tomto roku už organizovali? Ktoré kultúrne podujatia organizujete pravidelne v opakujúcich sa intervaloch?
 2. Bude v tomto roku niekto iný ako mesto (tretia osoba) organizovať kultúrne podujatie vo Vašom meste ktoré Vám ohlásil ako kultúrne podujatie? Aké kultúrne podujatia sa
  v tomto roku už organizovalo treťou osobou vo Vašom meste?
 3. Kto je zodpovedný zo strany mestského úradu za kultúrne podujatia vo Vašom meste? (požadujeme meno, emailovú adresu, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, prípadne ak je v odbore ľudí viac tak uvedené kontakty na všetky osoby).“

Sprístupnené informácie:

 1. V meste Šaľa sa v roku 2023 budú organizovať kultúrne podujatia.  Podujatí bude veľa a budú  zamerané na uspokojenie kultúrnych potrieb všetkých vekových kategórií obyvateľstva nášho mesta, ale aj blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Moderovanie menších podujatí zabezpečujeme vlastnými silami, jedno a  dvojdňové podujatia externými moderátormi.

V tomto roku sme už organizovali resp. participovali na nasledujúcich podujatiach:

      13. 01. 2023                     28. Reprezentačný ples mesta Šaľa

                                   moderátor : Karol Csino

      21. 01. 2023                     Radošinské naivné divadlo – PÁN STROM,

                                   dve predstavenia

      29. 01. 2023                     Bábkové divadlo – Princezná Frmfulína

      07. 02. 2023                     Fašiangový karneval pre deti

 1. 02. 2023                     Galaprogram FS Šaľan - My sme a tu sme...

17. 02. 2023                     Fašiangový sprievod mestom

18. 02. 2023                     Rodinná zábava (ozvučenie, šatniarka)

      25. 02. 2023                     Thajský box (ozvučenie, šatniarka)

      01. 03. 2023                     Výstava v KS Večierka - Vesmír očami detí

      07. 03. 2023                     Súťaž v KS Večierka – Čo vieš o hviezdach

      08. 03. 2023                     Divadelné predstavenie – PRAVDA,

                                   dve predstavenia

      17. 03. 2023                     Galakoncert ZUŠ k 70. výročiu založenia školy

      22. 03. 2023                     Talkshow Petra Marcina a jeho hostí – Neskoro 

                                   večer

      24. 03. 2023                     Hviezdoslavov Kubín, KOS Nitra

      29. 03. 2023                     Súťaž pre ZŠ a SŠ – Ukáž čo vieš

      30. 03.- 01. 04. 2023        Chovateľská výstava poľovníkov v KD Veča

      30. 03. 2023                     Kladenie vencov na Hlavnej ul. – oslobodenie

                                   mesta

      31. 03. 2023                     Šaliansky Maťko, Matica Slovenská

      04. - 05. 04. 2023             Detský javiskový sen, KOS Nitra

      06. 04. 2023                     Veľkonočné tvorivé dielne v nemocničnom parku

      06. 04. 2023                     Veľkonočná Oldies party

      19. 04. 2023                     Večianska paleta v KD Veča - 7. ročník

      22. 04. 2023                     Koncert Peter Šrámek ( prenájom sály)

      25. 04. 2023                     Divadelné predstavenie – Už Ti nikdy nenaletím

      01. 05. 2023                     Multifest na amfiteátri

                                   Moderátor : Martin Petro

      03. 05. 2023                     Koncert ZUŠ – S láskou

      09. 05. 2023                     70. výročie ZUŠ

      19. - 20. 05. 2023             Večianske slávnosti 2023

 1. Áno, aj v roku 2023 v meste Šaľa organizujú tretie osoby kultúrne podujatia. Sú to hlavne podujatia pre školy a deti. Prenájmu si priestory  a sami si zabezpečia účasť aj predaj vstupeniek. Tento rok to boli zatiaľ tieto podujatia:

03. 03. 2023   -  SMEJKO A TANCULIENKA

26. 03. 2023   -  TLAPKOVÁ PATROLA

22. 04. 2023   -   Koncert Petra Šrámeka

23. 04. 2023   -   ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO

 1. Kultúrne podujatia v meste Šaľa organizuje Mestské kultúrne stredisko (ďalej len „MsKS“). Vedúcim MsKS je Ing. František Botka, emailová adresa: botka@sala.sk,
  tel. č.:031 770 4050, mobil: 0911 551 187. Kontakty na všetkých zamestnancov MsKS sú na stránke: www.msks.sala.sk.