Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.09.2018 - 10:56  //  aktualizácia: 21.09.2018 - 11:00  //  zobrazené: 1090

05/2018 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 04.09.2018

Dátum: 4. 9. 2018

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Michael Angelov, Ladislav Jaroš, Jana Majdlenová, Miroslav Gera, Vojtech Halász, Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková

Neprítomní: Ing. Marián Krištof – ospravedlnený, Ing. Patrik Ščasný- ospravedlnený

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska a cyklistické preteky pre verejnosť Energia na kolesách (Šaľa – Galanta)
  4. Rôzne
  5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda Ing. Ivan Kováč privítal členov komisie mládeže a športu a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 27. 8. 2018.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 20. 6. 2018. Skonštatoval, že uznesenia bolo splnené.

K bodu 3. Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska a cyklistické preteky pre verejnosť Energia na kolesách (Šaľa – Galanta)

V dňoch 12. 9. 2018 – 16. 9. 2018 sa na Slovensku uskutoční 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Celé preteky končia v Galante a predtým celý cyklistický pelotón profesionálnych cyklistov bude cez Šaľu prechádzať dvakrát, kde na pešej zóne budú umiestnené dve rýchlostné prémie. Zároveň z nášho mesta bude dňa 16. 9. 2018 štartovať 5. ročník cyklistických pretekov pre verejnosť Energia na kolesách. Nadšenci cyklistiky si tak budú môcť otestovať záverečné kilometre poslednej etapy Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré tento rok vyvrcholia v meste Galanta. Ing. Martina Čižmáriková informovala komisiu, že celé podujatie začne slávnostným otvorením primátorom mesta Šaľa Jozefom Belickým a prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Petrom Privarom. Štart Energie na kolesách 2018 je naplánovaný na 11.00 hodinu na pešej zóne v Šali a trať meria 13,6 km. Tajomníčka komisie uviedla, že každý účastník pretekov pre verejnosť dostane od mesta Šaľa upomienkový predmet. Obidve podujatia budú podporené kultúrnym programom pre verejnosť, deti a širokú športovo založenú verejnosť v uliciach mesta Šaľa. Po štarte cyklistických pretekov pre verejnosť bude mať koncertné vystúpenie populárna slovenská hudobná skupina Polemic a medzi rýchlostnými prémiami vystúpi detský folklórny súbor Šaľanček. Celé podujatie bude ukončené tombolou, ktorá bude určená hlavne pre deti a školákov. Tajomníčka komisie uviedla, že od Slovenského zväzu cyklistiky obdrží 400 kusov tombolových lístkov pred podujatím a ďalších 100 kusov sa bude rozdávať priamo na mieste na pešej zóne. Dala návrh, aby spomínaných 400 ks lístkov boli rozdané deťom na základných školách v Šali.

Uznesenie 2/4/2018: Komisia mládeže a športu odporúča, aby tombolové lístky od Slovenského zväzu cyklistiky na cyklistické preteky boli distribuované na všetky základné školy v Šali a následne rozdané žiakom.

K bodu 5: Rôzne Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety v bode „Rôzne“, predseda komisie Ing. Ivan Kováč poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Ing. Ivan Kováč

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            11. 9. 2018