Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.02.2018 - 08:20  //  aktualizácia: 13.02.2018 - 11:23  //  zobrazené: 472

Zdokonaľujú sa pre naše deti

Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Šaľa usporiadala 6.2.2018 v priestoroch MŠ Šafárika (elokovaná trieda) odborno-zážitkový workshop "Nájdi svoj rytmus a tancuj - Zima" pod vedením lektorky PaedDr. Alexandry Kuruc.

Témou workshopu bolo hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti, tak aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby. Aktivity boli zamerané na využívanie hry na telo, jednoduché hudobné nástroje. Zúčastnené pani učiteľky z celého okresu sa naučili využívať pri tanci priestor, uvedomovať si pohyby vlastného tela a efektívne postupovať pri nácviku tanca. V konkrétnych aktivitách spoznali rôzne hry pre deti zamerané na vnímanie a vyjadrovanie rytmu, ktorými sa inšpirovali a vo svojej práci zaradia priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu či do scenára programu detí.

Zúčastnené pani učiteľky odchádzali obohatené a skvelé zážitky za účasti vlastnej skúsenosti.

Irena Vargová

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa, email: spolocnost.sala@gmail.com

 

Tu si môžete pozrieť kratučké video:

https://youtu.be/W9kDaYWqVDc