Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.03.2017 - 13:01  //  aktualizácia: 03.03.2017 - 13:54  //  zobrazené: 1586

Transparentná reakcia informatika

Dobrý deň prajem, chcel by som touto cestou reagovať na príspevok pána Ivana Vlka, ktorý bol nazdieľaný na nástenke funpage Šaľa - Tvoje Mesto, dňa 25. februára o 10.06h.

Ani ja nepovažujem odpoveď pána Michala Piška, projektového koordinátora TIS" za presnú. Dal som si tú námahu a porovnal som mesto Šaľa, teda jeho výsledky s výsledkami mesta Vranov nad Topľou, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste a sľubujem Vám, že si nájdem čas porovnať Šaľu aj s ostatnými mestami, ktoré ju podľa Vašich transparentných hodnotení predbehli.

K bodu I prístup k informáciám:

Bod 1.7 (Rýchlosť odpovede na žiadosť o informácie ) treba uviesť aj prečo jedna žiadosť nebola doriešená, tak ako to viete dať do poznámky pri bode II.13. Bod 1.8 (Je na oficiálnej internetovej stránke zoznam/evidencia prihlásených psov, za ktorých majitelia (ne)platia poplatky? ) poprosím doplniť bodovanie, pretože túto informáciu roky zverejňujeme.

Odkaz Evidencia psov: Dovolím si tvrdiť, že evidenciu psov máme pravidelne a dlhodobo zverejňovanú na našich internetových stránkach, niekoľko rokov. Na tejto novej stránke, ktorá beží necelých 9 mesiacov, sa informácia nachádza v hlavnom menu:

„chcem vybaviť“ / „často kladené otázky občana“ / „problematika chovu psov a evidencia“

Zhrnutie: okrem archívu elektronickej tabule, kde máme celý rok 2016, ďalej okrem psov, ktorých ste nenašli, ale máme ich na stránkach roky (poprosíme opraviť tento údaj) ma zarazila  ešte jedna vec. Keď už mestu Šaľa chýba rok 2015 v archíve materiálov MsZ, strhnete nám jeden bod. Ale keď mestu Vranov nad Topľou chýbajú správy z kontrol za rok 2014, im nestrhnete dole bod a majú plný počet bodov ako mesto Šaľa. V čom je toto transparentné?

K bodu II Účasť verejnosti na rozhodovaní:

K bodu II.11 zverejnený archív zo schôdzí Výborov mestských častí min. 2 roky spätne? Máme jednotlivé chôdze zverejňované v elektronickej úradnej tabuli. Všetky za rok 2016 teda len čiastočne. Postupne bude archív narastať, ale opäť mi nedá porovnať mesto Vranov nad Topľou kde je klauzula prevažne od januára 2015, teda tiež nie 2 roky spätne keď hodnotenie prebiehalo. Opäť dostalo mesto 0.25 hodnotenia a mesto Šaľa nič. Spravodlivosť v bodovaní?

Ďalej bod II.12, Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zvukové/video záznamy z rokovania MsZ min. 2 roky spätne? mesto Vranov dostalo 2 body za to, že za tieto rokovania nemajú zverejnené zvukové záznamy ani videá: 7. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 11.06.2015, 6. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 13.05.2015, 3. zasadnutie MsZ dňa 04.02.2015, 1. ustanovujúce zasadnutie MsZ dňa 05.12.2014. Toto je tiež v poriadku? Pozrite si  mesto Šaľa, ktoré mesto má takto spracované mestské zastupiteľstvá od roku 2005 a zvukové záznamy od roku 2010?

http://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-mestkeho-zastupitelstva

Máte tam filtre na triedenie, zoraďovanie, vyhľadávanie. Ktoré mesto to má takto spracované? Dajte mi adresu, pozriem si to.

K bodu II.13 Odkaz pre starostu

Ak ste si nevšimli, na novej stránke, myslím si, že na dosť viditeľnom mieste, máme vlastný modul „odkaz pre starostu“. Je zapracovaný priamo na našej stránke, pre pohodlie občanov, aby nemuseli chodiť na iné internetové stránky a mohli všetko nájsť na jednom mieste. Je tam aj archív všetkého, čo občania pridali. Bola robená veľká kampaň, aby tieto podnety zadávali už cez našu internetovú stránku, čo sa nám po niekoľkých mesiacoch aj podarilo. V tomto období sme všetky doterajšie podnety zverejnené na stránkach odkaz pre starostu, kopírovali a vkladali priamo do našich stránok, kde občanom bolo náležite odpovedané primátorom mesta. 

S pánom Martinom Kollárikom som bol v kontakte cez mailovú komunikáciu dňa 12.7.2016 a požiadal som ho,  aby link ktorý je na ich stránkach nasmerovali na našu službu http://sala.sk/podnet-pre-primátora, žiaľ neudialo sa tak z ich strany. Propagujete a tlačíte túto službu, aby bola verejná správa transparentnejšia, prístupnejšia občanom. Máte ju zahrnutú v bodovaní II.13 Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov?  A keď mesto potrebuje iba obyčajné gesto, aby ľudia, ktorí tam boli zvyknutí chodiť po kliknutí na názov Šaľa, boli presmerovaní na tú istú službu, ale na sala.sk, už je problém. Takže nechápem, prečo nemáme plné dva body. Máte tam napísané:

„Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov? (2 b.)“

A ja hovorím: „áno máme takúto aplikáciu / nástroj, na pravej strane portálu a nachádza sa na všetkých častiach webu.“

K bodu V rozpočet a zmluvy

K bodu V 6, Kvalita zverejňovania zmlúv na internete) by som rád vedel, prečo má mesto Šaľa na základe kvality zverejnených zmlúv, ktoré sú mimochodom presnou kópiou originálu s pečiatkou a podpisom primátora mesta, zrozumiteľné, čitateľné a majú hlavne vypovedaciu hodnotu iba 4 body z 8. Mesto Vranov nad Topľou má zverejnené surové wordovské dokumenty vyexportované do pdf, ktoré sú len tak zavesené bez podpisu a pečiatky zúčastnených strán. Takéto zmluvy majú byť dôveryhodné pre občanov a majú dokazovať, že mesto je transparentné? Prečo má mesto Vranov nad Topľou za takéto zmluvy 6 bodov?

K bodu VI dotácie a granty

K bodom VI 3 a 6.

VI.3 Sú na stránke zverejnené rozhodnutia samosprávy o pridelení dotácie/grantu (mimo uznesení MsZ)?

VI.6.  Je na stránke zverejnený archív rozhodnutí samosprávy o pridelení dotácie/grantu min. 2 roky spätne (mimo uznesení MsZ)?

Zaujímavosťou je, že aj keď mesto Vranov nad Topľou, nemá zverejnené dotácie za rok 2016, bodovanie hovorí známkou 1.3. Mesto Šaľa má zverejnené dotácie od roku 2007 tu na tomto mieste

http://sala.sk/esam/dotacie, a bolo ohodnotené 0.

Najväčším paradoxom je, že dole je bod VI 6, ktorý hovorí či je na stránke zverejnený archív rozhodnutí samosprávy o pridelení dotácie/grantu min. 2 roky spätne. Už v bode 3 hore to tak nie je, pretože chýba rok 2016. Aj v tomto bode mesto Vranov nad Topľou dostalo bod a mesto Šaľa nič.

Pozrite si dobre modul dotácie na sala.sk a poprosím Vás upraviť tieto dve hodnotenia VI 3, 6 o plný počet bodov a taktiež Vás poprosím o nejakú url adresu mesta, ktoré má takto spracované dotácie, že viete filtrovať podľa atribútov prijatá, schválená, uznesením, žiadateľom, sumou, ďalej horné vyhľadávanie, obdobie, suma od – do, hľadaný výraz. Je jednoduché napísať dáta nenájdené, pritom tie dáta boli aj v predošlých verziách sala.sk.

K bodu IX Etika a konflikt záujmov

Bod IX 4, tieto informácie sa nachádzajú tu http://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-komisii-mestskeho-zastupitelstva

Bod IX 7, Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 máme formuláre priamo na stránke,

http://sala.sk/clanok/zasady-podavania-preverovania-a-evidovania-podnetov-suvisiacich-s-oznamovanim-protispolocenskej-cinnosti

K bodu XI Obecné podniky a investície

Bod XI 2, .

Sú vlastné internetové stránky obchodných spoločností (s 30% a vyšším podielom) samosprávy prepojené so stránkou samosprávy?

Odkaz na spoločnosť MET Šaľa, s.r.o. je  na každej časti celej www.sala.sk medzi farebnými odkazmi na boku stránky pod rubrikou „chcem napísať primátorovi“

Na záver

Dovoľte mi prosím na záver vysloviť niekoľko poznámok. Ako som vyššie uviedol, niektoré hodnotenia mesta Šaľa boli vykonané podľa môjho názoru nesprávne, a je mi ľúto, ak TIS v prípade, že niektoré informácie nedokáže nájsť, neosloví dotknuté samosprávy, veď i tak sa  na niektoré veci pýta prostredníctvom dotazníka. Prečo sa nepýta rovno aj na linky na informácie, ktoré hľadá a následne hodnotí? Nižšie posielam linky na články o reakciách iných miest, ktoré májú podobnú skúsenosť resp. pochybnosti o objektívnosti hodnotenia zo strany TIS. Ten kto pracuje v záujme zabezpečenia otvorenej samosprávy a informovanosti občanov ako ja, citlivo vníma, ak niekto neobjektívne vyhodnotí toto jeho snaženie. Samozrejme som otvorený konštruktívnej kritike a rád veci zlepšujem pre skvalitnenie služieb občanov TIS, ale nehodnotí mnoho iných aktivít, ktoré mesto Šaľa robí pre informovanie svojich obyvateľov, ktorí sú určite na prednejšom mieste než súťaženie o poradie v rebríčku. Spokojnosť občanov a to, aby oni našli čo potrebujú a našli tieto informácie ľahko a včas, tak to je našim cieľom.
 

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-mesto-nesuhlasi-s-hodnotenim/230880-clanok.html

www.teraz.sk/regiony/primatorka-humenneho-nesuhlasi/242810-clanok.html

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/174579-kde-je-etika-a-nezaujatost-transparency-international/

http://www.hlavnespravy.sk/spevacka-kristina-reaguje-na-transparency-international-niekto-mi-chcel-velmi-ublizit-kollar-mimovladka-sa-bratrickuje-s-novozvolenymi-politikmi/762208

.... atď...

Martin Fabián
Informatik mesta Šaľa