Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.04.2017 - 09:07  //  aktualizácia: 16.05.2017 - 12:13  //  zobrazené: 2837

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývanie. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Dotazníky je možné odovzdať vyplnené v podateľni Mestského úradu v Šali,
Námestie Sv. Trojice 7, alebo na prvom kontakte úradu. Zároveň je možné
dotazníky zaslať vyplnené emailom na mesto@sala.sk .
Prieskum prebieha do 30.4.2017.

Za Vaše názory vopred ďakujeme.

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHjZbcdRC7FA3BIap17gbqXG304wyy9hcaZ4qy2fVYnyBMw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0urhXA2opMLRskrLLIsQkuIQxi0Ye-FNKiIWJudb_ukAC2A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ONLINE DOTAZNÍK PRE BÝVANIE A ŽIVOT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gXedXVuCgJlWFpJfs2U8IjiVj-sLKpnysQD5LrRnd9qmeQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRNE PODUJATIA V MESTE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKZs_pad5FLbMQOWUPCpTQXsC4a-EgW9JFPGXuOGxKPQ5-_A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkS pozdravom

Ing. Eliška Vargová
Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
Oddelenie stratégie a komunálnych činností
Mesto Šaľa - MsÚ
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tel. 031/7705985, 0903649933

Prílohy

Dotazník kultúra

(docx - 18.65 kB)
Dotazník služby

(docx - 18.77 kB)
Dotazník život v meste

(docx - 23.47 kB)