Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2016 - 21:06  //  aktualizácia: 06.10.2016 - 21:12  //  zobrazené: 267

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016 - Ing. Peter Jaroš

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Vec

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2016

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 09. 2016,
ste predniesli interpelácie v znení:

  1. Ako postupuje realizácia vybudovania priechodu pre chodcov na ulici Nitrianskej kolmo na ul. Novú. Na tento priechod som sa pýtal už 26. novembra 2015.
  2. Či ešte pretrváva stav pozastavenia všetkých projektov z dôvodu realizovania ostrovčekov na Nitrianskej ulici.
  3. Čo bráni koseniu už takmer metrovej buriny od mosta až po kruhový objazd vo Veči?
  4. Kedy bude zrealizovaný sľúbený priechod pre chodcov na ulici Fr. Kráľa?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

  1. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia u dopravného inžiniera na dopravnom inšpektoráte. Bližšie Vás budeme informovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
  2. Podľa vyjadrenia správcu cesty I. triedy sú momentálne všetky pripravované projekty pozastavené a tiež nevedel odhadnúť termín realizácie.
  3. Dňa 13. 09. 2016 bolo uskutočnené kosenie na Vami spomínanom mieste.  
  4. Priechod pre chodcov na ul. Fr. Kráľa je už zrealizovaný, dokonca tam pribudli dva nové priechody pre chodcov (jeden v rámci obchodného centra).

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Prílohy