Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 05.04.2017 - 10:29  //  aktualizácia: 05.04.2017 - 10:30  //  zobrazené: 635

Odborný seminár pre zamestnávateľov - 21.04.2017

Odborný seminár pre zamestnávateľov  -   21.04.2017

 

Sociálna poisťovňa, pobočka  Galanta, vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov

Téma  :   Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so  Sociálnou poisťovňou

                       
Termín   :   21 . 04 . 2017 od 08.30 h do 11.00 h

Program:

  1. Chyby v oblasti poistného (registrácia, mesačné výkazy poistného a príspevkov, platby poistného

  2. Elektronický list dôchodkového poistenia – poznatky z doterajšej aplikačnej praxe

  3. Problémy pri vykonávaní agendy nemocenského a úrazového poistenia

Miesto konania:
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta  ,

Veľká zasadačka Mestského úradu Galanta

Svoje otázky a podnety týkajúce sa seminára, ktoré máte záujem prekonzultovať na stretnutí, zašlite na nižšie uvedenú e-mailovú adresu do 18.04.2017

Podmienky  účasti:
Záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu julia.galova2@socpoist.sk s uvedením mena účastníka, názvu zamestnávateľa, telefonického a e-mailového kontaktu do 13. apríla 2017.

Seminár je bezplatný

Lektori:
Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta