Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:38  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:39  //  zobrazené: 199

Neuvažuje vedenie mesta Šaľa o zavedení stacionárnych radarov merajúcich rýchlosť vozidiel v Šali?

predkladateľ: Ing. Michael Angelov

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Neuvažuje vedenie mesta Šaľa o zavedení stacionárnych radarov merajúcich rýchlosť vozidiel v Šali?“

 

Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu:

 

Mestská polícia nemá zákonnú kompetenciu na meranie rýchlosti ani stacionárnym a ani mobilným radarom. Túto kompetenciu má len Policajný zbor. Mesto môže zakúpiť
a rozmiestniť merače rýchlosti, ale na základe nich zatiaľ nie je možné sankcionovať vodičov, ktorí by prekročili maximálne povolenú rýchlosť. Slúžili by len ako informatívne merače rýchlosti.